Kognitiv beteendeterapi kan hjälpa vid spelberoende

Home / Kognitiv beteendeterapi kan hjälpa vid spelberoende

Kognitiv beteendeterapi kan hjälpa vid spelberoende

Att vi människor har lätt för att bli beroende av det roliga och njutningsfulla är lätt att förstå. Många av oss älskar känslan av att glömma tid och rum, stora bekymmer, vardagens stress och framtidens drömmar och höga förväntningar. Mat, alkohol och spel är för många lika med begär, beroenden och idag även ett stort samhällsproblem. Men precis som med alla problem, har även spelberoende och spelmissbruk en lösning. Det allra första steget mot ett liv fri från beroenden är erkännande. Det är endast när man erkänner problemet som man är villig att bemöta det och motarbeta det.

Terapi är ett oerhört viktigt verktyg i vägen mot ett liv fri från spelberoende. Kognitiv beteendeterapi är en terapiform som syftar till att kartlägga och förändra tankar och beteenden som skapar och vidmakthåller ett dysfunktionellt beteende vilket leder till negativa konsekvenser. En central tanke i behandlingsmetoden är att tankar, känslor och handlingar är nära förbundna och påverkar varandra.  Lyckas man förändra en av dessa, förändras också de andra. Kognitiv beteendeterapi fokuserar på individens vardagliga situation, det liv individen lever här och nu. Det innebär att den som lider av spelberoende och behandlare tillsammans tar itu med problemet i små hanterbara steg. Detta leder till att målet med terapin samt insatserna blir tydliga för klienten.

Spelberoende kan hanteras med hjälp av KBT

Spelberoende och KBT verktygen

Att komma över ett spelberoende kräver tid, ansträngning och vilja. Kognitiv beteendeterapi ger individen verktygen men det är upp till individen att vilja lyckas och bli fri från beroendets klor. De verktyg som klienten får med sig från behandlingen är god kommunikation, psykoedukation, avslappning, exponering, mål utifrån klientens egna värderingar, hemuppgifter, förebygga och hantera motgångar, beteendeaktivering och vidmakthålla framgångar. Med hjälp av dessa verktyg kan personen som lider av spelberoende öka sina färdigheter och tron på sig själv. Bra hjälp finns att få så tveka inte att söka den.